Informació geogràfica

La superficie del terme de Sant Miquel de Balenyà és de 4,217 km²

Geoportal


El portal municipal d'informació geogràfica (geoportal) és un punt d'entrada centralitzat per a tota la informació i recursos relacionats amb la informació territorial. Un dels principals objectius d'aquest portal és facilitar l'accés de la informació geogràfica a totes les administracions públiques, al sector privat i a la ciutadania, posant al seu abast visors de mapes, metadades i serveis geogràfics normalitzats. Aquests geoportals estan d’acord amb els principis de les IDE de rang superior i amb la iniciativa europea INSPIRE.

Enllaç al portal municipal d'informació geogràfica de l'EMD Sant Miquel de Balenyà

Darrera actualització: 14.09.2022 | 13:58
Darrera actualització: 14.09.2022 | 13:58