Informació empreses nouvingudes

Gestió de residus

Operat per la Mancomunitat La Plana:

  • Recollida municipal porta a porta de residus assimilables a urbans: orgànica, reciclable i rebuig.

Contractació gestor privat autoritzat

  • Residus especials

+INFO i calendari de recollida: mediambient@mancoplana.cat o  93 812 41 67_ext.5

Servei municipal d’aigües

Operat per l’Ajuntament de Seva

  • Altes, baixes, facturació, incidències, avaries, talls, etc.

+INFO: seva@seva.cat o  938 840 111_ext.2

Taxes

EMD Sant Miquel de Balenyà

  • Escombraries, clavegueram, entrades de vehicles (guals) i cementiri

+INFO: info@smbalenya.cat o  938 124 942

Impostos

Ajuntament de Seva

  • IBI, Impost Circulació i IAE

+INFO: seva@seva.cat o  938 840 111

Grup empreses PAE L'Avellanet

Grup d'empresaris i propietaris del PAE L'Avellanet

  • Comunicacions i informacions que afectin al polígon.
  • Informació sobre companyies que donen servei de fibra òptica.
  • Gestió rètol informatiu de l’entrada del polígon.

+INFO: c.p.ind.avellanet@gmail.com

Serveis d’empresa

Mancomunitat La Plana

  • Servei municipal d'informació i consultes sobre programes i ajuts per la millora de la competitivitat de l'empresa.

+INFO: aloma.terradellas@mancoplana.cat

Borsa de treball i preselecció de personal.

+INFO: mary.arrebola@mancoplana.cat

Darrera actualització: 7.02.2022 | 13:57
Darrera actualització: 7.02.2022 | 13:57