Crèdits

Continguts

EMD Sant Miquel de Balenyà
Carrer del Casal, 2
08554 Sant Miquel de Balenyà
Tel. 938 124 942
a/e: info@smbalenya.cat
NIF: P0800314G

Direcció, disseny i programació del projecte

Diputació de Barcelona
Servei d'Assistència Municipal i Suport Estratègic
Direcció de Serveis de Tecnologies i Sistemes Corporatius
Àrea d’Innovació, Governs Locals i Cohesió Territorial
Tel.: 934 022 216
a/e: dstsc.portalsmun@diba.cat

Darrera actualització: 14.09.2022 | 13:35
Darrera actualització: 14.09.2022 | 13:35