Retribucions equip de govern

En els acords presos en la sessió extraordinària del Ple de la Junta de Veïns de data 9 de juliol de 2019, s’estableixen les següents retribucions:

President: Josep Antoni Vallbona

Dedicació parcial del 75% > 30 hores setmanals

Retribució bruta anual de 23.773,83 euros

 

Vocals:

Inés Puigneró Puigneró

Dedicació parcial del 30% > 12 hores setmanals

Retribució bruta anual de 9.509,50 euros

 

Núria Alfaro Gonzalez

Dedicació parcial del 30% > 12 hores setmanals

Retribució bruta anual de 9.509,50 euros

 

Josep Maria Sebastià Casacuberta

Dedicació parcial del 30% > 12 hores setmanals

Retribució bruta anual de 9.509,50 euros

 

David Puig Ges

Dedicació parcial del 25% > 10 hores setmanals *

Retribució bruta anual de 8.179,85 euros *

*Segons acord de ple del 13 de juliol de 2021

 

Vocals  sense dedicació exclusiva ni parcial (no s’aplica):

el següent règim d’indemnitzacions en concepte d’assistència efectiva a les sessions d’òrgans col·legiats:

-Assistència a sessions del Ple de la Junta de Veïns                             62,70 euros/sessió.

-Assistència a sessions de la Comissió Especial de Comptes               62,70 euros/sessió.

Darrera actualització: 03.02.2022 | 13:14
Darrera actualització: 03.02.2022 | 13:14