Retribucions equip de govern

En els acords presos en la sessió extraordinària del Ple de la Junta de Veïns de data 4 de juliol de 2023, s’estableixen les següents retribucions:

Presidenta: 

Inès Puigneró Puigneró

Dedicació parcial del 75% > 30 hores setmanals

Retribució bruta anual de 26.033,40 euros

Vocals:

Josep Maria Sebastià Casacuberta

Dedicació parcial del 32,5% > 13 hores setmanals

Retribució bruta anual de 11.281,08 euros

Núria Alfaro Gonzalez

Dedicació parcial del 50% > 20 hores setmanals

Retribució bruta anual de 17.281,08 euros

David Puig Ges

Dedicació parcial del 32,5% > 13 hores setmanals

Retribució bruta anual de 11.281,08 euros

Vocals  sense dedicació exclusiva ni parcial (no s’aplica):

el següent règim d’indemnitzacions en concepte d’assistència efectiva a les sessions d’òrgans col·legiats:

-Assistència a sessions del Ple de la Junta de Veïns                             62,70 euros/sessió.

-Assistència a sessions de la Comissió Especial de Comptes               62,70 euros/sessió.

Darrera actualització: 5.07.2023 | 13:18
Darrera actualització: 5.07.2023 | 13:18