Història

El poble de S.M. Balenyà té la seva màxima influència social, religiosa i econòmica, i la delimitació coincideix amb la demarcació de la parròquia de S.M. Balenyà, constituïda el 10 de març del 1952, encara que, administrativament parlant, hi ha una part (La quadra de Miramberc) que correspon al municipi de Malla, on hi ha diverses cases de pagès.

La història està documentada a partir dels anys 972 i 978, que per aquelles dates ja és esmentat el nom de l’Aguilar. També documentalment se sap que la casa de Torrellebreta va ser fundada l’any 975. Durant el centenari del 1700 al 1800 es van edificar la majoria de les cases de pagès del nostre entorn. La primera casa dins el recinte que ara ocupa el poble va ser construïda l’any 1806. El 1870 es va inaugurar el ferrocarril de Barcelona fins a Vic i es va ampliar més tard la línia fins a Ripoll. Aquest esdeveniment va ser decisiu per al creixement prop de l’estació.

L’any 1896 es va edificar bona part de l’actual carrer del Bisbe Perelló i el 1931 es van construir algunes de les cases del carrer de Seva i va ser al llarg de 1946 quan es posava la primera pedra de l’església actual i s’hi va dir la primera missa el 4 de maig de l’any 1947. El 1951 es van construir la rectoria i els locals annexos, que en principi van servir d’escola (actualment estan al servei de totes les entitats, amb la col·laboració econòmica i l’esforç personal de tot el poble) i un any més tard, la comunitat de Balenyà, quedava elevada a la categoria de Parròquia. El 1965 es va constituir la Cooperativa de l’habitatge.

La història del poble està molt lligada a tres esdeveniments importants: la línia del ferrocarril, la constitució de la parròquia i la formació de la Cooperativa de l’habitatge, que juntament amb la resta d’entitats que desenvolupen diverses activitats han treballat per l’engrandiment de Balenyà i li han donat una identitat i unes característiques específiques pròpies.

L’any 1978 es va constituir l’Associació de Veïns de Balenyà, entitat amb personalitat jurídica pròpia, per tal que, entre d’altres coses, ens representés dins dels quatre sectors dels termes municipals en què estava dividit el poble: El Brull, Hostalets de Balenyà, Malla i Seva. El 1989 es va constituir la Comissió Promotora per la Segregació de Balenyà (COPROSE), d’una branca de l’Associació de veïns. El 31 de març de 1990 presenta un expedient de Segregació als quatre municipis on pertanyia Balenyà.

El 17 de juny de 1993 la Generalitat denega la segregació.

El 16 de maig de 1996 i com a conseqüència de l’expedient de segregació, la Generalitat aprova la “correcció de les disfuncionalitats” del poble de S.M. Balenyà i agrega a Seva les parts corresponents dels municipis dels Hostalets de Balenyà (tota la zona industrial de Ca l’Avellanet, fins tocar les Quatre Carreteres, cedida per l’Ajuntament dels Hostalets de Balenyà, només si es feia el nou municipi) i la part del Brull. La zona de Malla en queda exclosa.

Actualment el poble de S.M. Balenyà està inclòs dins el municipi de Seva i segons diuen tots els informes emesos per la Generalitat i el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya és “un poble que té una dinàmica i una individualitat específica pròpia”.

Donada aquesta característica tant important, la Generalitat de Catalunya, en Decret 117/2014, de 5 d’agost de 2014, va aprovar la creació d’una Entitat Municipal Descentralitzada (EMD) que tindrà unes competències específiques molt importants per la població, entre d’altres, poder elegir un President (o alcalde pedani), junt amb 5 regidors més.

Per la creació d’aquesta EMD, un grup de veïns de S.M. Balenyà, varen presentar a l’Ajuntament de Seva, la petició, acompanyada amb més de 400 signatures legitimades, de que iniciés l’expedient corresponent, i sol·licités a la Generalitat la creació d’una Entitat Municipal Descentralitzada (EMD).

En la sessió extraordinària de 8 d’abril de 2013, el Ple de l’Ajuntament va aprovar per majoria absoluta del nombre legal dels membres de la corporació, la constitució d’aquesta EMD, i dins el període d’informació pública, no hi va haver cap al·legació.

Darrera actualització: 14.09.2022 | 13:49
Darrera actualització: 14.09.2022 | 13:49