Recollida selectiva porta a porta

Al poble de Sant Miquel de Balenyà se separen les deixalles municipals en cinc grups diferents.

D'aquesta manera s'aconsegueix que molt menys residus vagin a parar a l'abocador. 

  • Matèria orgànica o restes de menjar i vegetals. També es pot obtenir el propi compost d’una manera fàcil i senzilla. Podeu consultar informació sobre el compostatge casolà aquí
  • Materials reciclables. Com envasos lleugers, paper i cartró.
  • Rebuig. Tot allò que no es pot aprofitar.
  • Vidre. Només envasos de vidre.
  • Deixalleria. Residus especials i valoritzables.

A casa, se separen les deixalles amb cinc grups:

  • La matèria orgànica, els materials reciclables i el rebuig, es recullen porta a porta, a davant la porta de casa
  • La recollida es fa de dia. Cal treure la bossa o cubell al portal de casa, abans de les 6 del matí, perquè es comença a recollir a partir d'aquesta hora.
  • El vidre s'ha de dipositar en els contenidors verds repartits pel poble.
  • Els residus especials, voluminosos i poda que es portaran a la Deixalleria de la Mancomunitat La Plana, a Malla.
  • Els voluminosos els passa a recollir la brigada. És un servei setmanal gratuït per als particulars. S'ha de trucar a l'OAC 938 124 942 per reservar dia de recollida.
Darrera actualització: 20.07.2020 | 13:26