Àrea d’economia i governació

EMPRESA, COMERÇ I INDÚSTRIA

Núria Alfaro

“Un negoci que no fa altra cosa que diners és un negoci molt pobre” - Henry Ford.

Creiem que és de vital importància ajudar, promocionar i enfortir els comerços, les empreses i la indústria de S.M. de Balenyà.

 • Posarem indicadors dels comerços a l'entrada del poble per a la seva fàcil localització.
 • Es duran a terme campanyes de promoció del comerç per a la seva dinamització.
 • Crearem una fira singular que ajudi a promocionar i donar a conèixer el nostre poble.
 • Vetllarem perquè els treballs que calguin realitzar a l'EMD  siguin portats a terme per empreses del poble.
 • Proposarem el canvi de nomenclatura del polígon industrial, passant-se a dir Parc d'Activitats Econòmiques de l'Avellanet.
 • Millorarem la visibilitat de les empreses ubicades a la zona industrial, amb panells informatius i plànols.
 • Incentivarem la implantació de noves empreses a l'Avellanet per fomentar l'ocupació laboral al poble.
 • Agilitzarem  i donarem assessorament en els tràmits de creació de noves empreses i negocis.

HISENDA

Carles Bartrina

“Val més un cèntim ben emprat que un cèntim estalviat” - Orison Swett Marden.

Tenir unes finances i un estat econòmic saludable és clau pel bon funcionament del consistori. És una feina que no es veu en el dia a dia del ciutadà, però d'important rellevància. La nostra experiència en posar al dia l'Ajuntament ens porta a proposar els següents punts.

 • La planificació dels pressupostos estarà lligada als processos de participació.
 • Els processos de selecció de personal es continuaran duent a terme com s'ha vingut fent els darrers quatre anys, segons la normativa establerta, garantint el màxim rigor i transparència.
 • Serem rigorosos en la gestió dels ingressos i despeses de S.M. de Balenyà aplicant transparència i sentit comú  en la seva gestió.
 • Reorganitzarem els espais d'atenció ciutadana i oficines del Casal per adequar-los a les noves necessitats.
 • Revisarem i ajustarem les taxes que són competència de S.M. Balenyà.
 • Ens comprometem a utilitzar un llenguatge administratiu entenedor i comprensible per tothom.
 • Continuarem essent molt rigorosos i transparents en les despeses de l'equip de govern.

 

CIVISME

Nuria Alfaro

“El civisme no costa res i ho compra tot” - Mary Wortley

El civisme és responsabilitat de tots els membres de la societat, hem de començar pels més menuts però també  hem d'educar els adults, una societat cívica és el reflex d'una societat madura i conscient.

 • Per tal de resoldre el problema de convivència amb els animals de companyia i la brutícia dels carrers, proposem la col·locació d'uns petits contenidors específics en els punts del poble més problemàtics, repartirem bosses de recollida i continuarem amb la sensibilització per a la bona convivència.
 • Treballarem per a potenciar la conducció   respectuosa dels vehicles dins els carrers del poble.
 • Promocionarem actes cívics per potenciar el respecte envers el poble i els seus entorns.
Darrera actualització: 9.03.2017 | 17:21