Àrea de serveis a les persones

EDUCACIÓ

Èric Vila

“L'educació no canviarà el món, però canvia les persones que poden canviar el món” - Paolo Freire.

L'educació és un dret fonamental de totes les persones que contribueix a fer-nos més lliures, justos i solidaris. Pensem que és important cuidar les escoles del poble, però també ens sembla que cal considerar l'educació més enllà de l'àmbit escolar.

ESCOLES

 • Pretenem acompanyar els equips d'El Menut i de les Basseroles perquè continuïn construint un projecte educatiu sòlid, coherent, on l'infant en sigui l'eix central, però on no falti diàleg amb les famílies i la resta del poble.
 • Dialogarem amb els equips i amb les associacions de famílies per intentar resoldre les necessitats que es presentin amb eficàcia i diligència.
 • Tenim la idea d'impulsar la creació d'un Consell Escolar del poble per promoure ponts de diàleg entre els equips d'ambdues escoles: harmonització dels projectes educatius, creació de projectes pedagògics que permetin el coneixement del nostre entorn geogràfic i cultural més proper.
 • Volem reforçar el vincle de l'IES Tona amb el poble, per afavorir que tant el nostre poble com el mateix institut es reconeguin com a propis.

EDUCACIÓ DEL TEMPS LLIURE

 • Ens sembla important promoure les iniciatives d'educació del temps lliure adreçades a infants, joves i adults, fonamentats en el voluntariat i l'intercanvi de sabers  i del diàleg intergeneracional, a partir de propostes de cursos, tallers i altres iniciatives.
 • Creiem que cal augmentar el ventall de possibilitats de formació artística i musical, explorant fórmules de col·laboració amb altres centres dels pobles veïns.
 • Treballarem perquè els infants i joves del nostre poble puguin disposar d'un temps i d'uns espais de lleure de qualitat. Trobem fonamental oferir-los espais autogestionats on els joves del poble de totes les edats puguin trobar-se entre ells per donar forma a les iniciatives i projectes que vulguin.

 

BENESTAR I SALUT

Núria Alfaro

“El benestar i la salut no ho és tot però sense això, tota la resta no és res” - Arthur Schopenhauer.

Considerem el benestar en un sentit ampli i treballarem pel dret de totes les persones a tenir una vida amb unes bones condicions de salut física i mental. Ens sembla fonamental aprofundir la dimensió de comunitat del nostre poble, afavorint la coordinació entre els diferents serveis de salut i donant suport decidit a les associacions o iniciatives solidàries.

 • Promourem un consell de salut. Un espai on s'identifiquin necessitats i on es decideixin accions o projectes.
 • Alimentarem la xarxa de solidaritat entre veïns, sigui a nivell d'entitats com ara el Banc d'aliments, o iniciatives a nivell personal.
 • Treballarem per una major integració entre el Centre de dia i el Servei d'ajuda a domicili.
 • Analitzarem la demanda de cursos promoguts per l'EMD per modificar horaris o impulsar nous cursos per a totes les edats.
 • Millorarem l'oferta de productes naturals i saludables al bar del casal per prevenir problemes d'alimentació i salut.

 

FAMÍLIA

Núria Alfaro

“Els nens aprenen el que viuen” - Dorothy Lawholte.

Volem considerar les necessitats específiques de cadascuna de les diferents edats dels veïns i veïnes del poble, al mateix temps que ens sembla fonamental d'afavorir el diàleg entre persones de diferents edats.

 • Promourem la creació de moments d'intercanvi i diàleg entre famílies, d'infants de diferents edats.
 • Continuarem apostant pel Centre de dia i d'acord amb l'Associació de Jubilats donarem forma a les demandes concretes que es puguin proposar, en forma de tallers, cursos o altres iniciatives.
Darrera actualització: 9.03.2017 | 17:17