Àrea de cultura

CULTURA

Inès Puigneró

“La cultura dóna a l'home la capacitat de reflexionar sobre ell mateix. És ella la que ens fa éssers específicament humans, racionals, crítics i èticament compromesos”  - UNESCO, 1982,  Declaració de Mèxic.

La manca d'infraestructures i recursos no ha privat mai a Balenyà de ser un poble molt participatiu i dinàmic culturalment. Ara, que comença una nova etapa d'autogestió creiem primordial resoldre els dèficits d'infraestructures i potenciar la identitat local. D'altra banda, també volem vetllar per la difusió de la cultura i el coneixement. Els avenços tecnològics i científics han modificat la naturalesa de les relacions socials, i creiem que la cultura és bàsica per a un autèntic desenvolupament de l'individu i la societat.

 • Establirem un pont de diàleg entre les associacions del poble, les escoles, les entitats culturals i esportives per crear una xarxa sociocultural de caire local, però cohesionada, dinàmica i sostenible.
 • Promourem la creació d'un arxiu de patrimoni local i històric amb documents gràfics i escrits per tal de vetllar per la nostra identitat i el nostre patrimoni. Estudiarem, també, la possibilitat de publicar des del consistori un llibre d'història i patrimoni local.
 • Mantindrem un ampli suport a les festes i activitats tradicionals, i promourem una regeneració de la dinàmica d'activitats culturals,  incentivant la creació de cicles culturals, jornades de divulgació científiques-culturals, tallers...
 • Continuarem amb les fases de reformes al teatre perquè tingui les condicions necessàries per poder realitzar adequadament les diferents activitats culturals del poble.
 • Reclamarem a les administracions públiques la biblioteca que ens pertoca, ja que facilitar l'accés a la informació i a la cultura és primordial per un poble modern.
 • Potenciarem totes aquelles iniciatives que fomentin la difusió de la ciència i la cultura, des d'aules de formació artística-musical a jornades culturals  promovent cicles temàtics.

 

ESPORTS

Inès Puigneró

“L'esport delega en el cos algunes de les virtuts més fortes de l'ànima: l'energia, l'audàcia i la paciència” - Jean Giraudoux

La pràctica de l'esport és una eina per dotar de qualitat de vida a la nostra societat. Donar les eines i promocionar-lo és proporcionar un esglaó més de salut i convivència social.

 • Posarem a consulta popular un projecte per tal de finalitzar les obres de la pista poliesportiva de l'escola.
 • Promourem la creació d'uns tallers esportius a través del quals es dinamitzin diferents pràctiques esportives, per a totes les edats.
 • Donarem suport a les entitats esportives existents i a les de nova creació.
 • Impulsarem convenis amb els pobles veïns per a la utilització dels equipaments esportius que no disposem actualment.
 • Senyalitzarem camins i senders al voltant del poble per promoure l'activitat física i conèixer el nostre entorn.

 

ENTITATS

Inès Puigneró

“La imaginació és més important que el coneixement” - Albert Einstein.

Les entitats i associacions són el puntal de molts elements en un poble, mantenen les tradicions fan un gran paper de cohesió social potencien l'esperit del poble i són inclusives.

 • Donarem suport a les entitats del poble amb tot allò que necessitin, atenent a les seves demandes i donant suport logístic i organitzatiu amb allò que calgui.  
 • Promourem espais de coordinació i relació entre totes les entitats, per tal d'aprofitar recursos i poder sumar en les diferents activitats que s'organitzin.
 • Promourem suport d'assessorament a les entitats en els temes relacionats amb la nova llei d'entitats i tot allò referent a hisenda que calgui presentar.
Darrera actualització: 9.03.2017 | 17:19