Presidenta i Vocals


La presidenta i vocals d'aquesta EMD estan subjectes als principis d’actuació que marca l’article 55 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

Darrera actualització: 18.07.2023 | 11:15
Darrera actualització: 18.07.2023 | 11:15