Resum sessió informativa PDeCAT per la Consulta Popular

Divendres, 7 de d’abril de 2017 a les 11:00

David Puig vocal a la Junta de Veïns de la EMD, presenta l’acte agraint la presència dels ponents, situa el marc en el que ens trobem i  remarca la importància de la participació d’aquesta consulta i que s’hauria d’estendre en molts més àmbits.

Quim Ferrer, secretari Administracions locals de la Generalitat. Posa en coneixement que el marc jurídic català estipula que per crear un nou municipi cal que aquest tingui un mínim de 2000hab. i 3Km de distància entre els límits urbanitzables del municipi del qual es vol separar. La llei espanyola estipula un mínim de 5000hab. Sant Miquel de Balenyà no compleix en cap dels dos casos. Exposa que recentment  hi ha hagut 2 casos de creació de nous municipis Medinyà i La Canonja, tot i no complir amb els requisits exposats anteriorment. Referent aquest últim diu que anteriorment ja havia sigut municipi i que no el coneix amb molta exactitud. Pel que fa Medinyà va dir que “encara l’estem patint”, hi ha una recurs de l’estat Espanyol al TC per no reconeixe’ls  com a municipi, això fa que tinguin problemes a l’hora de rebre diners de l’estat ja que només els ingressa al municipi mare al que pertanyia, St.Julià de Ramis. Apunta que mentre hi hagi la LRSAL (Llei Racionalització i Sostenibilitat de les Administracions Locals) hi haurà problemes amb el reconeixement de l’estat. També va apuntar que s’està creant una base de dades per recollir la voluntats i surgències dels pobles referent a la nova ordenació del territori que es vol impulsar per a Catalunya.

David Bonvehí, coordinador organitzatiu del PDeCAT.

Defensa el dret a decidir com poble. També deixa molt clar que si el resultat és a favor de la creació d’un nou municipi no es podrà realitzar de forma immediata. Des de PDeCAT defensaran i impulsaran per que això es debati al parlament però com tots sabem això no només està a les mans del seu partit.

Gil Vilarrasa, cap del grup municipal a l’Ajuntament de Seva. Posa en qüestió la informació que des de l’ajuntament de Seva es va donar als seus veïns ja que va ser molt poc detallada. El seu partit com oposició no té a disposició les dades econòmiques  per poder donar ell aquesta informació i que això han organitzat aquest acte per que la gent pugi tingui més informació al respecte.

Preguntes del públic:

Referent a la creació de nou municipi que passaria amb tot els que s’ha aportat amb els impostos de Balenyà, s’hi només s’hauria de repartir els deutes. Segons Ferrer s’hauria d’estudiar i tenir en compte tots els actius per repartir-se proporcionalment igual que els deutes.

Si la gent de Seva no hi podia dir res en aquest procés. Bonvehí va aclarir que Seva si que s’ha ha opinat al respecte deixant que SM Balenyà pugi fer la consulta.

No hi ha alguna formula per fer arribar els diners de St.Julià de Ramis a Medinyà. Ferrer afirma que no, ja que això depèn de l’interventor que és un funcionari de l’estat que aplica la llei estatal.

Si SM Balenyà podrà permetre’s ser econòmicament independent. Puig afirma que actualment ja s’està funcionant com a municipi i que la cosa canviaria ben poc. Més aviat creu que és mes una cosa de posar ordre ja que les EMD son poc conegudes i semblen una anomalia.

Darrera actualització: 10.04.2017 | 10:59