Pressupostos Participatius 2021: Recollida de propostes

Dilluns, 22 de de febrer de 2021 a les 12:00

Les propostes es poden presentar del 15 de febrer al 15 d'abril de 2021.

Quin tipus de propostes pots presentar?Totes les propostes presentades han de ser propostes d’inversió. Una inversió és, bàsicament, tot el que l'Ajuntament pot construir o adquirir; és a dir, un bé inventariable que sigui permanent en el temps. Les inversions, per tant, no es refereixen ni a activitats ni a serveis ni a subvencions.

Per exemple:

> Nous equipaments petits o millora en els existents (pistes esportives o punts de reciclatge )
> Compra de material o aplicacions tecnològiques (material esportiu, cultural o tecnològic. També apps, webs o aplicacions)
> Millora de l'espai públic (Com enllumenat, parcs, places o carrers)
> Infraestructures o mobiliari urbà (Com bancs, papereres, fanals, fonts, etc.)
Més enllà de ser una inversió, totes les propostes hauran de complir una sèrie de requisits:

> Han de referir-se a inversions (que l’EMD pugui construir o adquirir i que sigui un bé inventariable)
> NO es poden proposar activitats, serveis o subvencions.
> Amb un valor màxim de 20.000 euros
> Que no representi una càrrega pressupostària de cara el futur, exceptuant les despeses de manteniment que pugui suposar
> Han de complir amb la legalitat vigent
> Han d’estar dins les competències directes i assumides per l’EMD.
> Han de ser viables tècnicament.
> Han de plantejar accions sostenibles
> Que NO comprometin les necessitats i les possibilitats de desenvolupament de les generacions presents i futures.
> NO han de generar situacions d’exclusió social.
> Han de poder-se executar en el termini màxim d’un any des de la seva aprovació.
> Que no siguin inversions previstes i pressupostades per aquell any (aquesta informació estarà disponible per les persones que vulguin participar).

Les propostes es poden presentar a través de:
> De la pàgina web: decidim-smbalenya.diba.cat
> Presencialment a l'OAC
> Full de propostes als comerços que s'haurà d'entregar a l'OAC

Darrera actualització: 22.02.2021 | 12:31