Pel COVID-19: Cancel·lació ple ordinari 28 d’abril

Divendres, 24 d'abril de 2020 a les 00:00

Davant l’afectació d’estat d’alarma recollida en el Reial decret 463/2020 i la seva prorrogació.
La impossibilitat tècnica d’aquesta administració de:

  • Realitzar sessions per mitjans electrònics com recull la modificació de Llei 7/1985 LBRL.
  • Garantir el caràcter públic de les sessions per qualsevol mecanisme audiovisual o digital segons Decret 7/2020 i la Llei 7/1985 LBRL.

Un cop s’aixequi l’estat d’alarma es convocarà la sessió ordinària amb la major brevetat possible.
En cas que la situació actual d’emergència s’estengui en el temps, aquesta administració es procurarà mitjans tècnics suficients per poder celebrar sessions de Ple en funció de la seva necessitat ordinària o urgent.

Darrera actualització: 24.04.2020 | 10:50