Ja es poden sol·licitar el ajuts a renovables

Dijous, 16 de de desembre de 2021 a les 00:00

Des del dia 15 de desembre fins al 31 de de desembre de 2023, sense haver-se cursat sol·licituds suficients per esgotar el pressupost disponible, es poden demanar ajudes a l’Institut Català d’Energia (ICAEN) per a l’autoconsum elèctric i a l’emmagatzematge, amb fonts d’energia renovable, i a la implantació de sistemes tèrmics renovables en el sector residencial, serveis i industrial.

Aquests ajuts es divideixen en 6 programes diferents:

Programa 1: autoconsum renovable en sector serveis (amb o sense emmagatzematge).
Programa 2: autoconsum renovable en altres sectors productius (amb o sense emmagatzematge).
Programa 3: incorporació d’emmagatzematge per a autoconsums renovables existents, per als sectors serveis i productius.
Programa 4: autoconsum renovable als sectors residencial, administracions i 3r sector (amb o sense emmagatzematge).
Programa 5: incorporació d’emmagatzematge per a autoconsums renovables existents, sectors residencial, administracions i 3r sector.
Programa 6: renovables tèrmiques en sector residencial.

Per als programes 1, 2 i 3, la quantia de la subvenció s’estableix com a un percentatge (%) sobre el cost subvencionable mentre que per als programes 4, 5 i 6, en canvi, la quantia de l’ajut es fixa per kW instal·lat, essent en el cas de particulars amb instal·lacions d’autoconsum per sota de 10 kWp de 600 €/kWp.  

La dotació total dels ajuts a Catalunya és de gairebé 115 milions d’euros dels quals 32,57 M€ corresponen al programa 4 que és el sector residencial i administracions.

Més informació al web de l'ICAEN.

Darrera actualització: 17.12.2021 | 08:32