Crònica: “EL DEBAT” de la consulta

Dijous, 16 de de març de 2017 a les 12:50

Crònica del debat de la consulta per la independència de Sant Miquel de Balenyà que es va celebrar el dissabte 11 de març a la del primer pis (sala de plens) del Casal.

L'acte va començar passades les 7 de la tarda amb una breu presentació per part de l'Èric Vila, president de la EMD de SM Balenyà. L'Èric va agrair l'assistència del públic i va donar pas al Consell de Participació, organitzador de l'acte. Josep Antoni Vallbona, membre del consell i presentador i moderador del debat, de l'acte, va presentar els ponents del debat:

 • Xavier Rierola, alcalde de Seva
 • Anna Soler, regidora de Governació, Hisenda i Promoció Econòmica de Seva
 • Èric Vila, president de la EMD de Sant Miquel de Balenyà
 • David Puig, vocal del PDeCat a la EMD de SM Balenyà
 • Gil Vilarrasa, regidor del PDeCat a Seva
 • Eduard Botey, regidor de GPS a Seva
 • Marta Martorell, professional consultora de la gestió participativa (Martorell, finalment no va assistir al debat)

Seguidament, Vallbona va exposar una cronologia de la demanda històrica que ha tingut el nucli de SM Balenyà per esdevenir municipi:

 • 25 novembre 1984, se celebra la primera diada de poble per reivindicar la segregació.
 • 1989 es constitueix la Comissió Promotora per la Segregació de Balenyà (COPROSE), d'una branca de l'Associació de veïns.
 • 31 de març de 1990, la CoProSe presenta un expedient de Segregació als quatre municipis on pertanyia Balenyà: El Brull, Els Hostalets de Balenyà, Malla i Seva.
 • El 17 de juny de 1993 la Generalitat denega la segregació. Sorprèn el canvi d'informe de la Comissió de Delimitació Territorial de Positiu a Negatiu en un termini de tres mesos.
 • El 16 de maig de 1996 i com a conseqüència de l'expedient de segregació, la Generalitat aprova la  "correcció de les disfuncionalitats” del poble de Sant Miquel de Balenyà i agrega a Seva les parts corresponents dels municipis dels Hostalets de Balenyà (tota la zona industrial de Ca l'Avellanet, fins tocar Les 4 Carreteres, cedida per l'Ajuntament dels Hostalets de Balenyà, només si es feia el nou municipi) i la part del Brull. La zona de Malla en queda exclosa.
 • Actualment SM Balenyà està inclòs dins el municipi de Seva i segons diuen tots els informes emesos per la Generalitat i el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya és “un poble que té una dinàmica i unaindividualitat específica pròpia”. Donada aquesta característica tant important, la Generalitat en Decret de 5 d'agost de 2014, va aprovar la creació d'una Entitat Municipal Descentralitzada (EMD).

Es dóna pas al primer ponent, Xavier Rierola, alcalde de Seva. Com a representant de de l'Ajuntament de Seva i Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), es posiciona a favor de la consulta i demana una alta participació.

Exposició Xavier Rierola:

 • Viabilitat de la segregació – Requisits legals (Segons normativa Catalana Decret 244/2007 Article 7 – “Segregació per crear un nou municipi”):
  • 3000m sòl no urbanitzable entre nuclis.
  • Municipi resultant, comptar amb els recursos suficients per al compliment de les competències municipals.
  • Població mínima del nou municipi, 2000 habitants.
  • El nou municipi ha de tenir característiques rellevants d’una identitat pròpia, per raons històriques, socials, econòmiques, geogràfiques o urbanístiques.
 • Situació actual entre el municipi i la EMD
  • Competències Municipi: Totes
  • Competències EMD: Totes, a excepció de les modificacions del POUM i l’endeutament.
 • Deute
  • Deute actual Municipi (Seva+EMD): 10,3% (En cas de segregació, el deute es dividirà proporcionalment)

Anna Soler (ERC), regidora de Governació, Hisenda i Promoció Econòmica de Seva. Soler presenta els balanços econòmics actuals i els futuribles en cas d'esdevenir SM Balenyà un nou municipi.

 

Després de la regidora, pren la paraula Èric Vila, president de la EMD de SM Balenyà i d'Unió Municipal (UM) que mostra la voluntat de fer un procés transparent i donar tota la informació necessària als votants. No es posiciona i demana la màxima participació. Exposa com gestionarà el govern de la EMD els dos resultats possibles. Si majoritàriament es vota 'Sí', es començarà el procés per demanar la independència. Si surt el 'No', es continuarà treballant per consolidar l’EMD.

Exposició Èric Vila:

 • LA CONSULTA POPULAR COM ES GESTIONA?
  • S'ha de garantir la transparència, la neutralitat i la legalitat del procés.
  • Hem de fer el possible perquè tothom pugui exercir el seu dret a vot.
  • La participació és l'única garantia de l'èxit de la consulta.
  • És un procés regulat per la Generalitat de Catalunya.
 • GESTIÓ DELS RESULTATS DE LA CONSULTA.
  • Si el resultat de la consulta és NO a la creació d'un nou municipi. Es continua funcionant com a EMD.
  • Si el resultat del procés és SÍ a la creació d'un nou municipi. El resultat compromet al govern de l'EMD a treballar en totes les possibilitats per la creació d'un nou municipi.
 • POT SANT MIQUEL DE BALENYÀ SER UN NOU MUNICIPI?
  • El marc legal actual, que el regula la llei de règim local de Catalunya, que és qui té la competència per creació i modificació de municipis, diu que NO, ja que no complim ni el nombre d'habitants ni la distància amb l'altre part del municipi del qual es vol segregar.
  • La realitat és que SÍ, en els últims anys s'han creat municipis que no complien els requisits necessaris, com La Canonge o Medinyà.
  • El moment, la finestra d'oportunitat que s'obre pel moment polític que estem vivint al nostre país.
 • SI EL RESULTAT ÉS QUE SÍ i LA GENERALITAT APROVA LA SEVA CONSTITUCIÓ A TRAVÉS DELS INFORMES JURÍDICS.
  • S'haurien de delimitar els límits del nou municipi.
  • Una junta gestora gestionaria el govern del nou municipi fins a les noves eleccions que ja serien del mateix format que les dels altres pobles. (Val a dir que el fet de fer una transformació d'EMD a Municipi simplificaria molt el traspàs ja que moltes competències ja estan en funcionament i els ingressos i despeses són gairebé els mateixos que si fóssim municipi.)
 • QUÈ CANVIARIA SI ESDEVINGUÉSSIM MUNCIPI?
  • PEL QUE FA A LES COMPETÈNCIES QUE TENIM ACTUALMENT.
   • El nou municipi tindria les següents competències que actualment no tenim com a EMD:
    • Gestió del padró d'habitants.
    • Regular i realitzar modificació del POUM.
    • Gestió pròpia dels impostos (les taxes ja les regula l'EMD).
    • Llibertat de l'ens de demanar crèdits.
    • La possibilitat de vendre béns propis i el dret d'expropiació.
  • SUBVENCIONS i RELACIONS INSTITUCIONALS.
   • Com a EMD hi ha un conjunt de subvencions de la Generalitat de Catalunya i la diputació de Barcelona que no ens hi podem acollir, d'altres per tenir la consideració d'EMD rebem menys diners.
   • Alguns tràmits amb les administracions són més complicats pel fet de ser una EMD.
   • La representació institucional de la figura d'un alcalde de municipi té més força que la d'una EMD davant les administracions superiors.
   • Hi hauria 9 regidors com a municipi en comptes de 5 com a EMD.
  • ECONÒMICS.
   • La creació del nou municipi vindria condicionada per un informe jurídic/econòmic realitzat per la Generalitat de Catalunya que avalaria la viabilitat del municipi del qual es segrega i del nou municipi això garantiria el sosteniment de Sant Miquel de Balenyà i de Seva.
   • L'actual autonomia de l'EMD de Sant Miquel de Balenyà fa que tot el que es recapta siguin taxes o impostos s'ingressen a l'EMD, tot i que els impostos els recapta Seva i tots els pertanyents a Sant Miquel de Balenyà són transferits a Sant Miquel de Balenyà.
   • Altres municipis que amb un nombre molt semblant d'habitants al de l'EMD de Sant Miquel de Balenyà tenen un pressupost i una plantilla de treballadors molt semblants ( Hi ha 533 municipis més petits dels 950 del total de Catalunya).

És el torn de David Puig, vocal del Partit Demòcrata Europeu de Catalunya (PDeCat) a la EMD de SM Balenyà.

 • Es posiciona a favor de la consulta i demana una alta participació. Demana que es passi tota la informació als veïns i que es passi casa per casa el es comenta en el debat.
 • Diu que com a EMD, a part de la capacitat de modificació dels impostos i el POUM (Pla d'Ordenació Urbanística Municipal), també manca la capacitat expropiativa i la capacitat de disposició sobre els béns.
 • Exposa que les lleis ara mateix no són favorables a la segregació però que aquestes es poden canviar, interpretar i exepcionar.
 • Informa d'una possible sentència del Tribunal Constitucional (TC) que pot afectar l'autonomia de les EMDs.

Seguidament és Gil Vilarrasa, regidor del PDeCat a Seva, el que exposa els seus arguments.

 • Es mostra a favor dels processos participatius.
 • PDeCat de Seva respectarà la consulta i el resultat.
 • Demana una informació clara i entenedora per tots els veïns per aconseguir uns votants conscients.
 • Denuncia la poca informació respecte el procés que han rebut per part de la EMD.
 • Es fa tres preguntes: “Com quedaria el deute existent, com afectaria als pressupostos i si es podrien garantir els serveis actuals?”
 • Exposa el cas de Medinyà, nou municipi des del 2015. Hi ha problemes de funcionament ja que estan reconeguts per la Generalitat de Catalunya, però no pel govern de l'Estat.
 • Anuncia que els 17 de març, han organitzat una xerrada informativa sobre aquest tema a SM de Balenyà.

El darrer dels ponents a presentar el seu posicionament vers la consulta i la segregació de SM Balenyà és Eduard Botey, regidor de Gent per Seva (GPS) a Seva.

 • Es posiciona a favor de la consulta i la voluntat de ser nou municipi.
 • Des de 2003, la seva voluntat i la del seu partit ha estat reconèixer la singularitat del poble de SM de Balenyà.
 • Exposa que en aquesta consulta només podrà votar la gent de SM Balenyà i que per tant no es coneix l'opinió de la gent de Seva.
 • Denuncia que cap grup dels que es van presentar a les últimes eleccions portava al seu programa aquesta proposta de segregació, o sigui que no se sabrà què en pensa la gent del municipi.
 • No faran campanya ni pel 'Sí' ni pel 'No', però recolzen la consulta.

Des del Consell de Participació s'excusa l'assistència de la Marta Martorell. Es dóna pas als ponents al·ludits en les intervencions anteriors.

L'Èric comenta que el deute ja està repartit d’acord amb l’àmbit territorial de l’EMD i l’Ajuntament de Seva. Econòmicament tot es mantindrà més o menys com està ara i es podran mantenir els mateixos serveis. Xavier Rierola ho subscriu. Per altra banda, Gil Vilarrasa demana que aquesta informació es passi als veïns.


S'enceta el torn de preguntes enviades pels veïns recollides de forma anònima:

 1. Les subvencions que arriben de fora són segons el nombre d'habitants?
  • Respon Xavier Rierola: Les subvencions van en funció del nombre d'habitants o de franges de població. No ha de canviar molt de la situació actual.
 2. La segregació de Sant Miquel de Balenyà suposarà perdre habitants a Seva. S'avindrà Seva a tenir menys recaptació d'impostos?
  • Respon Xavier Rierola: Seva recaptaria menys, però també serien menys les despeses. Tot quedaria similar a l'actual situació.
 3. SM Balenyà té suficients habitants com per poder accedir a subvencions estatals?
  • Respon Èric Vila: A les subvencions estatals hi accediríem potser més per la condició de municipi petit.
 4. La independència no suposarà un increment d'impostos per poder subsistir sent SM Balenyà sol?
  • Respon Èric Vila: L'equip de govern del nou municipi és qui decidirà sobre la pujada o baixada dels impostos.
 5. Tinc una experiència personal pròpia de quan la Palma de Cervelló es va independitzar. La gent de la Palma es queixaven de la pujada d'impostos a l'esdevenir municipi. La Palma també havia estat una EMD.
  • Respon Èric Vila: La Palma de Cervelló no era EMD quan va passar a ser nou municipi i la pujada d'impostos en tot cas la va decidir l'equip de govern.

Eduard Botey, demana que aquest procés no enfronti el poble de Seva i el de SM Balenyà, ja que hi ha moltes relacions entre les dues parts. Proposa estudiar com es poden enfortir les relacions en el cas que hi hagi la segregació. Gil Vilarrasa, recolza aquesta opinió de Botey.

Tot seguit s'obre el torn de precs i preguntes del públic assistent al debat.

 1. Es demana que en aquest procés no hi hagi enfrontament entre partits polítics i no es faci servir com a eina electoral. Es demana al PDeCat que l'acte que han anunciat no sigui un acte polític, sinó de reflexió sobre aquesta consulta i la gestió dels resultats. Els ponents es comprometen a que no sigui així i que les diferències que hi ha pogut haver-hi ja estan solucionades.
 2. Es pregunta sobre els impostos que es recapten del polígon de l'Avallanet. Es respon que actualment Seva recapta 50.400 euros dels dos polígons industrials de Seva i Balenyà, i que l'Ajuntament de Seva transfereix a SM Balenyà íntegrament tota la recaptació de l'Avallanet, un 60% de l'import total.
 3. Es demana com quedaran els solars que hi ha en territori de la EMD si es concedeix el nou municipi. Xavier Rierola confirma que passaran a formar part del municipi de SM de Balenyà.
 4. Sobre els greuges comparatius històrics a favor del nucli de Seva. Xavier Rierola respon que van ser responsabilitat de l'equip de govern d'aquells anys i que en aquestes últimes legislatures s'ha governat equitativament.
 5. Sobre els futurs sous dels regidors del nou municipi. Èric Vila respon que aquest seran aprovats per l'equip de govern que resulti escollit.
 6. David Puig proposa demanar la opinió sobre el funcionament de la EMD ara que fa dos anys de la seva posada en marxa.
 7. Es demana que els ciutadans que no han assistit avui, puguin accedir a la informació que s'ha donat en el present acte. Èric Vila diu que tot serà publicat al Gallaret i a la pàgina web de la EMD.
 8. Sobre qui va decidir els percentatges a repartir entre el municipi de Seva i la EMD. Anna Soler respon que són els acordats en el moment de la posada en funcionament de la EMD.
 9. Qui paga els regidors actuals? Eric Vila: La EMD assumeix els que li corresponen (Són 5 però en cobren 4). Xavier Rierola: El municipi de Seva també assumeix els que li corresponen a ell (11).
 10. Sobre si el deute que s'arrossega és en gran part per la Sala Polivalent de Seva. Xavier Rierola diu que el deute està baixant des de que CiU va deixar de governar.
 11. Es demana l'edat mínima per poder votar. Èric Vila: 16 anys complerts.
 12. Quin paper juga ara com a EMD en el Consell Comarcal i la Mancomunitat La Plana. Èric Vila respon que “com a EMD no podem formar part de l'òrgan gestor, però tenim accés als serveis amb les mateixes tarifes que la resta. En el cas de ser municipi, entraríem en aquest òrgan gestor”.
 13. Sobre si el nou municipi mantindrà la pertinença a l'AMI. Èric Vila respon que serà decisió del nou govern.
 14. On es pot consultar la informació. L'Ajuntament de Seva i la EMD de SM Balenyà esmenten que la podran trobar en les respectives pàgines web (www.seva.cat i www.smbalenya.cat)

Josep Antoni Vallbona recorda els dies hores i llocs de votació de la consulta i agraeix la participació dels ponents i els assistents. El debat finalitza a les 9 del vespre.

Darrera actualització: 21.03.2017 | 19:14