BAN: Alerta per sequera

Dimecres, 8 de març de 2023

A conseqüència de l’actual escenari de sequera pluviomètrica extrema, ens mantenim en ESTAT D’ALERTA, segons la Resolució de l’ACA de 13 de febrer de 2023 en la zona de la capçalera del Ter, a la qual pertanyem. Per tant, RECORDEM que cal continuar aplicant les següents mesures de gestió i limitació de consum d’aigua, per tal de garantir-ne el consum domèstic bàsic:

  • El reg de jardins particular està prohibit.
  • El reg dels jardins i zones verdes de caràcter públic es paralitza excepció de les piscines dels Roures Parc que es minimitzarà el màxim possible.
  • Resta prohibit l’ompliment total o parcial de fonts ornamentals, llacs artificials i altres elements d’us estàtic d’aigua.
  • Es prohibeix als particulars la neteja de carrers, paviments, façanes i similars utilitzant mànegues d’aigua o altres sistemes que utilitzin una làmina d’aigua per arrossegar la brutícia.
  • L’ús en granges d’aigua procedent de la xarxa d’abastament d’aigua potable queda limitat a les quantitats necessàries per l’abeurament i neteja dels animals.
  • La utilització d’aigua de piscines queda limitada al reomplert parcial de piscines que disposin d’un sistema de recirculació de l’aigua, en les quantitats indispensables per reposar les pèrdues d’aigua per evaporació i neteja de filtres i per garantir la qualitat sanitària de l’aigua.

Us demanem la vostra comprensió i màxima col·laboració en benefici de tots.

Maria Anna Pineda

Alcaldessa

Seva, 6 de març de 2023

Darrera actualització: 13.03.2023 | 12:17