Balanç econòmic de la Festa Major d’enguany, envers anys anteriors

Dissabte, 1 de desembre de 2018 a les 00:00
 • FESTA MAJOR 2016
  • TOTAL DESPESES.....................................42.702,71€
  • TOTAL INGRESSOS...................................20.249,61€
  • COST TOTAL FESTA MAJOR 2016 .............22.453,10€
 • FESTA MAJOR 2017
  • TOTAL DESPESES.....................................46.049,42€
  • TOTAL INGRESSOS...................................20.520,27€
  • COST TOTAL FESTA MAJOR 2017 .............25.529,15€
 • FESTA MAJOR 2018
  • DESPESES 2018
   • Espectacles...............................................21.370,00 €
   • Prov. Alimentació.................................... 14.698,26 €
   • Lloguers......................................................7.175,57 €
   • Focs artificials................................................310,01 €
   • Papereria....................................................1.501,02 €
   • Serveis...................................................... 2.800,03 €
   • DESPESES................................................47.854,89€
  • INGRESSOS 2018
   • Xiringuito..................................................12.840,42 €
   • Sopar de festa Major + Arrossada............. 4.149,00 €
   • Quina..........................................................1.765,98 €
   • Col·laboradors...........................................1.500,00 €
   • INGRESSOS...............................................20.255,40€
  • COST TOTAL FESTA MAJOR 2018............ 27.599,49€

Enguany, la partida del pressupost destinada a Festa Major era de 25.000 € i envers el cost real podem dir que s’ha ajustat al que teníem previst. La festa ha comptat amb els mateixos dies programats amb activitats que l’any passat, però comparativament amb l’any anterior el capítol d’espectacles s’ha incrementat i la partida de despeses d’alimentació i ingressos al xiringuito han disminuït proporcionalment; bàsicament aquests dos fets són els responsables de la petita desviació respecte el pressupost.

En resum, el balanç a nivell econòmic contrastat amb la satisfacció dels veïns és molt positiu.

Darrera actualització: 04.12.2018 | 13:01