President i Vocals

El president i vocals d'aquesta EMD estan sujectes als principis d’actuació que marca l’article 55 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre , de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

Darrera actualització: 09.03.2017 | 11:27
Darrera actualització: 09.03.2017 | 11:27