President i Vocals

El president i vocals d'aquesta EMD estan subjectes als principis d’actuació que marca l’article 55 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

Darrera actualització: 14.12.2020 | 09:23
Darrera actualització: 14.12.2020 | 09:23