Percepcions econòmiques regidors

Retribucions President i vocals

En els acords presos en la sessió extraordinària del Ple de la Junta de Veïns de data 25 de juny de 2015, s’estableixen les següents retribucions:

President: Èric Vila de Mas

Dedicació parcial del 61,87%

Retribució bruta anual de 18.768,82 euros

 

Vocals:

Carles Bartrina Antonell

Dedicació parcial del 50%

Retribució bruta anual de 15.166,62 euros

 

Inés Puigneró Puigneró

Dedicació parcial del 30%

Retribució bruta anual de 9.100,00 euros

 

Núria Alfaro Gonzalez

Dedicació parcial del 30%

Retribució bruta anual de 9.100,00 euros

 

Vocals  sense dedicació exclusiva ni parcial:

el següent règim d’indemnitzacions en concepte d’assistència efectiva a les sessions d’òrgans col·legiats:

-Assistència a sessions del Ple de la Junta de Veïns                             60,00 euros/sessió.

-Assistència a sessions de la Comissió Especial de Comptes               60,00 euros/sessió.

Darrera actualització: 09.03.2017 | 11:31
Darrera actualització: 09.03.2017 | 11:31