AVÍS SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA PLE

Dimarts, 26 de març de 2019 a les 00:00

Es posa en coneixement de tot el veïnatge que per convocatòria de Presidència, el Ple de la Junta de veïns celebrarà sessió EXTRAORDINÀRIA el proper DIJOUS, DIA 28 DE MARÇ 2019, a les 19:00 hores, d’acord amb el següent:

ORDRE DEL DIA

  1. Aprovació annex 3 al conveni de delegació i gestió de competències amb l’Ajuntament de Seva.
  2. Proposta d’aprovació projecte de reparcel·lació del P.A.U.5- Estevenell nou

Sant Miquel de Balenyà, 26 de març de 2019

El President, Èric Vila de Mas

Darrera actualització: 26.03.2019 | 18:35