AVÍS SESSIÓ ORDINÀRIA PLE

Dijous, 4 de gener de 2018 a les 00:00

Es posa en coneixement de tot el veïnatge que per convocatòria de Presidència, el Ple de la Junta de veïns celebrarà sessió ORDINÀRIA el proper DIMARTS, DIA 9 DE GENER DE 2018, a les 19:30 hores, d’acord amb el següent:

ORDRE DEL DIA

  1. Aprovació acta de la sessió anterior
  2. Donar compte resolucions de Presidència
  3. Aprovació inicial del pressupost general per a l’exercici 2018, la plantilla de personal i les bases d’execució del pressupost
  4. Precs i preguntes

Sant Miquel de Balenyà, 4 de gener de 2018
El President,
Èric Vila de Mas

Darrera actualització: 04.01.2018 | 13:57