Millores d’alguns carrers del poble

Dimarts, 14 d'agost de 2018 a les 00:00

En les pròximes setmanes es faran actuacions de millora en tres carrers del poble.
 

Carretera de Taradell, Carrer Bisbe Perelló i carretera de Seva.

Des de l'Ajuntament de Sant Miquel de Balenyà s'ha demanat al Departament de Territori i Sostenibilitat una millora de l'asfalt i la seguretat de la carretera que travessa el poble que és de titularitat de la Generalitat de Catalunya. S'ha acordat amb els representants de la Generalitat fer una primera actuació de millora de l'asfalt, al cap d'un dies pintar totes les senyalitzacions horitzontals i seguidament posar senyals que ajudin a minorar la velocitat dels vehicles, tot a un cost zero per l'Ajuntament de Sant
Miquel de Balenyà. S'ha demanat amb insistència i força vegades que es posin mesures físiques de reducció (bandes reductores, passos elevats, etc.). Cada vegada n'hem obtingut una resposta negativa ja que la seva normativa no deixa posar-ne en carreteres d'aquestes característiques.

Carrer Paisatge

L'any passat es va fer una reunió a petició dels veïns del carrer paisatge per tal de millorar l'estat del carrer, després de la reunió es va decidir per part dels veïns, fer una actuació d'asfaltat i enllumenat.  Aquesta actuació es realitzarà en les pròximes setmanes, on els veïns assumiran el 90% del cost de les obres, aplicant l’ordenança de contribucions especials; el 10% restant tal i com marca la llei s'assumirà des de l'Ajuntament.

Carrer de la Plaça Sardà

L'Ajuntament de Seva als anys 80 va signar un conveni amb la propietat dels terrenys on actualment hi ha la plaça Sardà. Aquest conveni, així com tots els vinculats en l'àmbit de l'EMD van ser subrogats a SM de Balenyà i ens compromet a dur a terme el seu manteniment i millora. Ara fa un mesos s’ha rebut una subvenció per part de la Diputació de Barcelona dedicada a millores a carrers i altres línies d'actuació. Amb aquesta subvenció es farà una actuació d'asfaltat al carrer que va del Camí Ral al carrer Bisbe Perelló, solucionant problemes de clavegueram i de canalització d'aigües pluvials.

Darrera actualització: 14.08.2018 | 12:12