Treballs de manteniment i Pla director del clavegueram

Dimarts, 1 de març de 2016 a les 13:05

S'ha fet una revisió de manteniment de tot el clavegueram duent a terme la neteja dels principals col·lectors i fent una actuació que permetrà no acumular tanta aigua a la part baixa del poble quan hi ha pluges intenses.

Per altra banda amb la col·laboració de La Diputació de Barcelona es redactarà un pla director eleborat per un grup de professionals. Aquest Pla ens permetrà identificar quines són les principals actuacions per millorar el sistema de clavegueram actual.

Darrera actualització: 21.11.2016 | 13:02